Skip to main content

Kurz aplikované polyvagální teorie – Průvodce branami bezpečí

Pro koho je tento kurz:

Kurz je vhodný nejen pro průvodce osobním rozvojem, pečovatele, sociální pracovníky, terapeuty, kouče, personalisty atd., ale také pro každého člověka, který chce zlepšit své vztahy (k sobě, k dětem, k partnerům atd.)

Cíl kurzu:

Záměrem půlročního kurzu je poskytnout teoretické vědomosti a přinést praktické dovednosti v polyvagálních přístupech, které lze aplikovat do všech oblastí profesního i osobního života, ve kterých hraje důležitou roli kvalita komunikace a vytváření kvalitních vztahů – v rodině, v sociální sféře,  v pečovatelské oblasti, v procesu vzdělávání, ve firmách atd. Nejedná se o profesní výcvik, spíše o jeho doplnění či nástavbu v mistrovství komunikace, naslouchání a dialogu.
Cílem
tohoto kurzu je polyvagálně informovat a inspirovat účastníky k lepším vztahům (k sobě a k ostatním lidem), k pochopení lidských traumat, závislostí a těžkostí a umožnit tak lepší komunikaci (se sebou, s lidmi, se světem).  Umění seberegulace a znalost dobré orientace v autonomních stavech je výborná kvalita nejen do terapeutické praxe, ale i do osobního života. Tento kurz bude mít pro vás významný praktický přínos.

Co vám může kurz přinést do života?

 • Poznání, jak funguje autonomní nervový systém
 • Orientaci ve svých autonomních stavech
 • Pochopení svých reakcí na stres a ohrožení
 • Pochopení svých obranných mechanismů, vzorců chování
 • Poznání svých vítězných strategií přežití
 • Umění lepší emoční seberegulace
 • Umění naslouchat a vést skutečný dialog
 • Pochopení významu psychického bezpečí
 • Soucit se sebou i s ostatními lidmi
 • Více radosti a energie
 • Mnoho nástrojů pro lepší komunikaci a lepší vztahy

Termíny seminářů

Sem 1:     13. – 15. září 2024
Sem 2:     11. – 13. října 2024
Sem 3:     15. – 17. listopadu 2024
Sem 4:     17. – 19. ledna 2025
Sem 5:     14. – 16. nora 2025

Časový rozvrh seminářů:

pátek    16 – 19 hod
sobota    9 – 18 hod
neděle    9 – 16 hod

Místo konání: Studio TAPAS, U Oblouku 501/8, Ostrava-Poruba

Lektorka kurzu: Inka Tichá

Cena celého kurzu je 19 200 Kč

V ceně je zahrnuto:

 • 5x živý seminář
 • 4x individuální konzultace mezi semináři
 • tištěné a online výukové materiály (skripta, audia, videa, záznamy ze semináře)
 • pracovní sešity + grafické listy
 • občerstvení na semináři

Maximální počet účastníků ve skupině je 15.

Platit lze celý kurz najednou nebo:

 • 2 x 9 600 Kč
 • 3 x  6 400 Kč
 • 4 x 4 800 Kč

Obsah kurzu:

Kurz je sestaven z 5 živých víkendových seminářů a 4 živých individuálních sezení mezi semináři s lektorkou. Výuka je založena na sebezkušenostním prožitku ve skupině a ve vzájemné interakci. Teoretický rámec je založen na obecné fyziologii a anatomii lidského těla, na polyvagální teorii Dr. St. Porgese  a  na mých zkušenostech z terapeutické praxe.

Seminář 1: Úvod do polyvagální teorie, její hlavní principy a možnosti použití v praxi. Význam koregulace a psychického bezpečí v komunikaci a ve vztazích. Otevírání vlastní brány bezpečí.

Seminář 2 – Metabolické bezpečí fyzického těla: Fyziologie a anatomie autonomního nervového systému, význam bloudivého nervu, reakce těla, bodywork

Seminář 3 – Emoční a psychické bezpečí: Vazby, komunikace a vztahy, vliv ranných traumat a otisků, práce s vlastními emocemi, typy attachmentu

Seminář 4 – Mentální bezpečí: Spiritualita a vědomí z pohledu vědy, za hranice mysli a těla, soucit a laskavost, bezpečí jako stav vědomí, práce s myslí

Seminář 5 – Celistvé bezpečí – venku i uvnitř: Umění seberegulace, vztahové pole bezpečí, otevíráme brány bezpečí ostatním lidem

Přihláška:

Pro přihlášení do kurzu vyplňte prosím tuto objednávku. Přihláška bude přijata po zaplacení zálohy 500 Kč.

Inka Tichá, 2023