Skip to main content
 

Polyvagální teorie

Jsme společenství navzájem propojených nervových systémů

Polyvagální teorie je neurobiologická teorie vyvinutá Dr. Stephenem Porgesem, uznávaným neurovědcem a psychologem.
Teorie byla poprvé představena koncem 90. let 20. století a od té doby si získala značnou pozornost v oborech, jako je psychologie, psychiatrie, neurověda a terapie traumatu.

Teorie přináší pochopení autonomního nervového systému (ANS), který je zodpovědný za regulaci různých fyziologických procesů v těle. ANS má dvě hlavní větve: sympatický nervový systém (SNS) a parasympatický nervový systém (PNS). Tyto dvě větve pracují v tandemu a udržují rovnováhu fyziologických reakcí těla na různé situace.

Celkově polyvagální teorie nabízí komplexní rámec pro pochopení vzájemného působení autonomního nervového systému, sociálního chování, emoční regulace a adaptivních reakcí na hrozby a signály bezpečí. Ukázalo se, že je cenná v oblasti psychologie, psychoterapie, léčby traumat a mezilidských vztahů. Polyvagální přístupy lze aplikovat všude tam, kde dochází k interakci mezi lidmi – tedy v podstatě všude: doma, v komunitách a skupinách, ve školství, v sociální sféře, v lékařské péči a také v korporátních společnostech i malých firmách. Všude tam, kde je mezilidský vztah a komunikace primárním aspektem a prioritou.

„Polyvagální teorie je nauka o významu bezpečí jako primárního předpokladu pro přežití, zdraví a životní pohodu“

 

„Lidské společenství je společenství nervových systémů, které se navzájem koregulují.“

Nervus Vagus – česky bloudivý nerv – je anatomicky popsán jako hlavový nerv č. 10. Je to nejdelší nerv v našem těle. Je rozvětven do mnoha větví, proto ten název poly-vagální.
Vagus „sbírá“ informace z útrob těla, orgánů hrudníku a břicha. To on může za to, že naše střeva a naše srdce rozpoznává bezpečí a nebezpečí daleko dříve, než naše mysl. Rozpoznává také jakékoliv pohnutí mysli v našich tvářích – naše obličeje jsou hlavním detektorem lži, pravdy, lásky nebo ohrožení.
Motorická vlákna – to jsou ta vlákna, která umožňují pohyb. Vagus je propojen s motorickými vlákny nervů obličeje a krku. Proto vnímá odraz našich nálad a také pomáhá v orientaci v prostředí, ve kterém se nacházíme. Jsem v bezpečí? To je to, co vagus zajímá.

Pokojná plavba životem

Ne vždy jsou naše životy jako pokojná plavba lodí a houpání se na vlnkách pohody a klidu. K životu patří i bouře, bolest a destrukce. Tak to je. Krize je velká příležitost ke změně. Pokud naše loď ztroskotá v bouři, nevadí, můžeme si postavit novou, silnější a odolnější loď pro další plavbu životem. Polyvagální teorie vysvětluje a poskytuje návod, jak se po takové bouři co nejlépe zotavit a jaké nové prvky do své lodi vestavět, aby příště odolala a ztráty nebyly tak velké.

Pohoda je jako cukrárna plná dobrot

Kdo z nás rád nevzpomíná na sladkosti z dětství? Všichni se snažíme věřit tomu, že jsme měli šťastné a spokojené dětství. Jsme formováni svoji rodinou, vzdělávacím systémem a společenskými normami, do kterých se rodíme. I když se všichni snažíme žít nejlíp, jak umíme, traumata z dětství, z primárních nefunkčních rodin, ze vzdělávacího systému, z vyloučení ze společnosti, pro kterou nejsme tzv. „normální“ – to v nás zanechává hluboké rány a my uvízneme v obranných mechanismech. Pak nežijeme. Ale přežíváme. Polyvagální teorie nám poskytuje orientaci a mapu svých obranných mechanismů a vítězných strategií přežití. Dokud o nich nevíme, nemůžeme je vyřešit. A to, o čem nevíme, nás má pod kontrolou.

Život je jako jízda na kole …

Život je jako jízda na kole, abychom nespadli, je třeba kolo udržovat v pohybu. Jenže – občas nás život dostane do stavu uvíznutí, zamrznutí – a my nejsme schopni sednout na kolo a jet. Nemáme sílu. Nemáme motivaci. Nevíme, kam bychom jeli a proč. Do kopce je to strašná dřina a z kopce to jede tak rychle, že nám to nahání hrůzu. Jak se udržet v sedle, v pohybu, mít na to všechno kondici a sílu? A ještě si užít tu cestu a pozorovat krajinu? Polyvagální teorie nabízí způsob, jak si udržet kondici svého nervového systému. Když víte proč a jak, dává vám to větší smysl a vnitřní motivace má otevřenou cestu. Máte sami pro sebe více pochopení a laskavosti. A také více energie, protože mnoho energie ztrácíme v odporu a ve vnitřním konfliktu se sebou. 

Polyvagální teorie přináší pochopení toho, jak se náš nervový systém vyvíjel po miliony let od nejstarších a primitivních systémů a jejich obranných reakcí až po dnešní komplexní strategie přežití a chování člověka. Naší primární potřebou je být v bezpečí a přijímán, akceptován – milován. Pokud zažíváme již od narození stavy ohrožení, nepřijetí a popření toho, kým jsme, stydíme se za svoji vlastní existenci, protože nemůžeme být sami sebou …

„Polyvagální teorie se může zdát na první pohled trochu složitá, ale jednoduše by se to dalo popsat takto: Když se cítíme v bezpečí, je spuštěn hierarchicky nejmladší ventrální vagový obvod = systém sociální angažovanosti.  To nám umožňuje sociální interakci, růst a zotavení. Ventrální vagové dráhy mohou také zabránit spuštění hierarchicky starších a primitivnějších obranných obvodů,  jakými jsou boj, útěk nebo zamrznutí, nejsme agresivní, ale ani stažení do sebe, funguje nám komunikace s lidmi, naší hlavní strategií je vyjednávání a respektujeme se navzájem. Svět nám připadá bezpečný a jako skvělé místo k životu.
Máme dostatek kapacity a zdrojů zvládat výzvy života.“

Pro hlubší pochopení polyvagální teorie a jejího významu pro osobní růst a pohodu jsem pro vás připravila video, které vám poskytne vhled do souvislostí bloudivého nervu, autonomního nervového systému, stresu a obranných mechanismů.

Obsah videa:

  • 2:37 Co je bloudivý nerv
  • 6:21 Co všechno bloudivý nerv ovlivňuje
  • 27:30 Autonomní nervový systém, sympatikus a parasympatikus
  • 54:37 Neurocepce
  • 57:12 Polyvagální teorie

 „Naší biologickou nutností je spojení a koregulace s ostatními. Tento vrozený instinkt zažíváme jako neodmyslitelnou snahu o bezpečí, které lze dosáhnout pouze prostřednictvím podpůrných a zdravých sociálních vztahů, ve kterých spoluregulujeme své chování a fyziologii.“

Stephen W. Porges, tvůrce Polyvagální teorie

7
Cítících lidských bytostí
7
koregulací NS

Co vytváříme jako lidstvo svým myšlením, kolektivním vědomím? Jaký svět tvoříme?

Lidé jako sociální savci se celý život snaží cítit bezpečně.
Tato snaha je zřejmě zakotvena v naší DNA,
a slouží jako hluboká motivace po celý náš život.

Stephen W. Porges

Závislost z polyvagální perspektivy můžeme chápat jako neúspěšnou strategii pro snižování detekce stavů ohrožení. Závislost jen zkresluje nebo otupuje pocity ohrožení. Z pohledu autonomního nervového systému je závislost možná jediná vítězná strategie, jak přežít trauma, bolest, násilí a zneužití.

Jan Winhall

...změny v mozku, proces zvaný neuroplasticita, k nimž dochází při závislosti, jsou stejné jako ty, které se dějí při tom, když jsme zamilovaní nebo vytrénovaní sportem.
Závislost tedy není chronické onemocnění, ale naučená reakce...

Jan Winhall

Klíčem k uzdravení je pocit bezpečí

Neuro-cepce je schopnost nervového systému rozpoznávat míru a kvalitu bezpečí, ve kterém se každou vteřinu svého života nacházíme. Děje se to automaticky, podvědomě, 24 hodin, 7 dní v týdnu, po celý náš život.

Tělo, mysl, psyché

Prožívání bezpečí i reakce na ohrožující situace a nebezpečí – to všechno se děje na úrovni tělesné, mentální, emoční a psychické. Všechno je propojeno a všechno se vším souvisí. Tělo nezapomíná.

Komunikace

Komunikace není jen slovní projev. Komunikujeme neustále. I mlčení je způsob komunikace – když ztratíme důvěru v lidi, když se stydíme to říct, když máme strach z odmítnutí – naše nejhlubší a nejtajnější obsahy podvědomí jsou viditelné v našich tvářích a v projevu těla. I beze slov.

Cítíme jeden druhého

Naše lidské nervové systémy se za miliony let svého vývoje naučily to, že je bezpečnější a výhodnější existovat v komunitách, jsme vztahové bytosti. Sociální angažovanost – propojení s ostatními – je naše vrozená podstata.

Chceme být v bezpečí

Naše primární potřeba je být v bezpečí. Pokud zažíváme ohrožení a stres každý den, náš nervový systém aktivuje trvalé obranné mechanismy, které nás časem poškozují – trpíme depresemi, chorobami těla, nespavostí, závislostmi a jsme vyčerpaní.

Koregulace

Blízkost druhé lidské bytosti, která je k nám laskavá, nám dělá dobře. Její nervový systém vykazuje bezpečí a tento stav bezpečí se přenese i na nás. Tomuto jevu se říká koregulace. Vzájemně se regulujeme do stavu bezpečí. Toto naše nervové systémy umí a děje se to automaticky. Stejně je tomu i naopak, napětí a nervozitu si také předáváme navzájem.

Polyvagální teorie poskytuje mnoho nástrojů, jak pochopit sebe sama a umět lépe regulovat svůj nervový systém. Sledujte videa a online setkání v Polyvagální komunitě na FB nebo zde na tomto webu.

Inka Tichá

+420 720 395 407

inka@kranio-ostrava.cz

Můj polyvagální příběh

S bloudivým nervem jsem se poprvé setkala na kraniosakrálním výcviku v roce 2016. Během tohoto výcviku jsem poznala mnoho anatomických struktur, o kterých jsem před tím neměla ani tušení.  Byla jsem v minulé profesi webmaster, grafik, SW tester, mými hlavními potřebami bylo, aby mi fungovala hlava, abych viděla na monitor, abych mohla klikat myší a psát na klávesnici a abych mohla mluvit. To mě živilo. O tom, co se děje v mém těle jsem neměla ani ponětí. Dokud tělo fungovalo, nebolelo a dovolovalo mi „normálně“ fungovat, nebyl ani důvod zabývat se tím, jak to celé funguje. Dokonce ani v situacích, kdy jsem byla vážně nemocná a fungování mého těla byla natolik omezené, že jsem nemohla dělat skoro nic, mě nenapadlo zkoumat, co se to tam uvnitř vlastně děje. Od toho jsou přece lékaři, studují to tolik let a tak intenzivně a musí se učit celý život! Tak jakpak bych mohla já, obyčejný člověk něco o těle a jeho funkčnosti vědět. Pro mě dlouhá léta platilo doktor=polobůh, ten ví všechno. Jenže … dneska už si to nemyslím. Tedy, abych byla přesná, mám obrovskou úctu ke všem lékařům. Jen už si nemyslím, že ví všechno o tom, jak tělo funguje. Svoji zodpovědnost za své tělo si beru zpět.

Bloudivý nerv – nervus vagus – mně provází už od počátku mé kraniosakrální praxe. Tento nerv mě fascinoval svojí velikostí, svým významem a tím, co všechno ovlivňuje. Mnohokrát se mi ukázal v konkrétním projevu určitých symptomů, které jsem měla potřebu dále zkoumat – proč má zrovna tento člověk vysoký tlak, nebo pálení žáhy, nebo dráždivý tračník, arytmii, depresi, tinitus, inkontinenci…? Když jsem pátrala po příčinách a okolnostech všech těch potíží, vždy tam byl přítomen i bloudivý nerv.

První článek o něm jsem na svůj web o kraniálce napsala v lednu 2017 https://kranio-ostrava.cz/nervus-vagus-bloudivy-nerv/.  Zdrojem mého dalšího pátrání po informacích byly především zahraniční weby a knihy, a tyto zdroje mě inspirovaly ke vnímání dalších souvislostí.

Dalším milníkem v poznání byla v roce 2018 mezinárodní konferenci 75 let LSD https://www.75lsd.cz/. To byla mimořádná konference s panem Stanislavem Grofem. Přednáška lékaře MUDr. Petra Reimera: Zdatnost autonomního nervového systému určuje vše, byla pro mne dalším kamínkem do mozaiky, dost podstatným kamenem, řekla bych. Ve své přednášce pan Reimer hovořil o zdatnosti autonomního nervového systému, kterou kvalifikoval pomocí měření variability srdeční frekvence. Tomuto tématu věnoval svoji disertační práci. Toto téma mě tak nadchlo, že jsem jej po přednášce poprosila, zda by mi mohl o tom svém výzkumu doporučit nějakou další literaturu. Pan Reimer byl natolik laskav, že mi poslal svoji disertační práci a odkazy na další zdroje informací.

Pustila jsem se do studia souvislostí variability srdeční frekvence jakožto kvantifikovatelného a měřitelného ukazatele zdatnosti autonomní rovnováhy a míry energetických rezerv. To mi zabralo více než rok, začala jsem na zahraničních webech a publikacích vyhledávat další informace o variabilitě srdeční frekvence, možnosti využití tohoto fenoménu v praxi atd. V češtině nebyly téměř žádné zdroje k tomuto tématu.  S pojmem variabilita srdeční frekvence se mi propojil pojem polyvagální teorie. Tyto tři pojmy – nervus vagus, variabilita srdeční frekvence a polyvagální teorie se mi propojily v ucelené téma ke zkoumání. Zapadalo to do sebe, dávalo mi to smysl, byla jsem ze svého objevu nadšená.

Koupila jsem si první knihy od Stephena Porgese (The Polyvagal Theory: The Transformative Power Of Feeling Safe) a Stanleye Rosenberga (Accessing the Healing Power of the Vagus Nerve: Self-Help Exercises for Anxiety, Depression, Trauma, and Autism.)

V roce 2019 jsem si po delším zvažování pořídila přístroj na měření variability srdeční frekvence VARICARD. Byl to kompromis. Na ten profi drahý přístroj české výroby jsem neměla peníze. Kupovat jen nějaké „chytré“ hodinky s hrudním páskem mi přišlo povrchní a nedostatečné. VARICARD toho uměl dost na to, aby poskytl kvalitní zpětnou vazbu při zkoumání účinků kraniosakrální terapie na míru energetických rezerv a úroveň autonomní rovnováhy. Ve svých terapiích jsem tohle zkoumala asi rok. Pak přišel Covid a mezera v praxi na jeden rok. Malinký průzkum zkoumání jsem shrnula zde https://kranio-ostrava.cz/mereni-variability-srdecni-frekvence-v-kraniosakralni-praxi/

Následovaly další knihy a potřeba pronikat hlouběji do polyvagálního světa. V roce 2021 jsem si koupila knihy  Polyvagal Exercises for Safety and Connection 50 Client-Centered Practices (Deb Dana – Norton Series on Interpersonal Neurobiology) a její knihu Anchored. Tato kniha Anchored jako první vyšla letos přeložená do češtiny s názvem Ukotvení. Konečně.

Všechny nastudované a uchopené vědomosti jsem postupně aplikovala do své kraniosakrální praxe. Už od počátků mého polyvagálního příběhu jsem pozorovala účinky specifických kraniosakrálních technik při ošetření vagových větví, obličejového komplexu, sympatiku a parasympatiku. Dávalo mi to všechno čím dál větší smysl. Ano, existují efektivní techniky kraniosakrálního ošetření, které se specializují na konkrétní nervové struktury či oblasti těla a efektivně je regulují. To už mám mnohokrát vyzkoušeno.

Takže – tělo bychom měli, řekla jsem si. Ale co dál, jak ještě celistvěji propojit to všechno? Pustila jsem se do dalšího studia polyvagální teorie, do souvislostí autonomního nervového systému, traumat a obranných mechanismů chování a prožívání. Když jsem na stránkách Polyvagálního Institutu loni narazila na výcvik FELT SENSE POLYVAGAL MODEL, který je zaměřený na léčbu traumat a závislostí v optice polyvagálních přístupů a focusingu, mé srdce zaplesalo radostí. TO JE PŘESNĚ ONO!!! Našla jsem tolik hledanou souvislost mezi tělem, traumatem, prožíváním a polyvagálními přístupy. FSPM výcvik byl pro mne ve všech směrech transformační – jak lidsky, osobnostně, tak hlavně profesně. Poslední kamínek v polyvagální mozaice mého příběhu se dostal na své místo a já v tom celém vidím celistvý obraz LÉČENÍ TRAUMATU, je přítomno tělo, psyché, mysl, spirit. Změny jsou trvalé. Dochází k přepisu vzorce ve všech úrovních. Konečně celistvý nástroj, který jde do hlubin samotné podstaty a zdroje všeho utrpení.

A přitom nemohu říct, že jsem na konci cesty a příběhu. Ne.

JSEM NA SAMOTNÉM ZAČÁTKU CESTY, ALE MÁM V RUCE MAPU.

NOVOU MAPU.

AKTUÁLNÍ.

NE ZASTARALOU.

A TUTO MAPU MOHU POUŽÍT NA SVÉ CESTĚ K ÚZDRAVĚ, K POHODĚ, K LASKAVOSTI A KLIDU, KE ZDRAVÍ A ZDROJŮM.

Inka Tichá, 2023