Skip to main content

Připravujeme pro vás nové stránky, ve kterých chceme přinášet informace o všech akcích, novinkách a aktivitách, týkajících se polyvagální teorie.

Naším záměrem je propojení a vzájemná podpora.

Za realizační tým vás zdraví a na spolupráci s vámi se těší
Inka Tichá

Stephen Porges poprvé představil Polyvagální teorii v roce 1994. Během následujících deseti let ji postupně přijala nová vlna předních odborníků, kteří v polyvagální teorii (PVT) našli jasné vysvětlení účinnosti svých metodik založených na práci s tělem. Těmto nově smýšlejícím terapeutům a generaci klinických odborníků, kteří je následovali, PVT otevřela „černou skříňku“, kterou je náš nervový systém, a poprvé propojila náš pocit bezpečí se vzorci chování a komunikace.

Polyvagální institut CZ je partnerský projekt pro podporu tohoto nového paradigmatu u nás. Posláním tohoto projektu je komunikace s Polyvagal Institute, budování a podpora místní polyvagální komunity a nabídka odborného certifikovaného vzdělávání v oblasti tohoto nového chápání systému mysli a těla.

www.polyvagalinstitute.org

Certifikované kurzy Polyvagal Institute

Připravujeme pro vás certifikované kurzy v českém jazyce, které jsou připravovány ve spolupráci s doktorem Stephenem Porgesem, tvůrcem Polyvagální teorie a spoluzakladatelem Polyvagal Institute. Máte jedinečnou příležitost učit se přímo od doktora Porgese a dalších významných osobností, jako jsou Deb Dana, Peter Levine, Arielle Schwartz, Jan Winhall, Mona Delahooke, Lori Desautels, Michael Allison a další.

Postupně zde najdete základní kurzy a aplikační kurzy. Základní kurzy vám poskytnou důležitou základnu vědomostí a přístupů, pokročilé aplikační kurzy vám umožní aplikovat Polyvagální teorii v praxi každodenního života a profesní praxi v mnoha přístupech, všude tam, kde je aktuální význam psychického bezpečí, kde se řeší trauma, závislost. Polyvagální přístupy lze aplikovat nejen do terapeutických směrů, ale i do oblastí, jakými jsou bojová umění, jóga, vzdělávání, rodičovství, somatické prožívání, výkonnost, vývoj dítěte a mnoho dalších.

Zapište se do čekací listiny. Pošlete nám váš email, abychom vám mohli dát vědět, až budou kurzy připraveny.

Právě se připravujeme na naše zařazení do mezinárodní partnerské sítě Polyvagal Institute (PVI).

POZVÁNKY NA AKCE A UDÁLOSTI S TÉMATIKOU POLYVAGÁLNÍ TEORIE

Kongres POČÁTKY ŽIVOTA

By Akce, Pozvánky
MEZINÁRODNÍ VĚDECKO-SOMATICKÝ KONGRES Uzdravení prenatálních traumat Tento jedinečný formát interaktivního setkání se zkušenými odborníky vám přinese aktuální vědecké poznatky a souvislosti a také prostor pro přímý prožitek a vlastní somatickou...
Read More

Inka Tichá, 2023