Skip to main content

Polyvagální Institut CZ

Polyvagální Institut CZ podporuje aktivitu a poslání organizace Polyvagal Institute v čele s Dr. Stephenem Porgesem.

Naše mise se plně ztotožňuje s posláním Polyvagal Institute a společně směřujeme k těmto cílům:

  • podporovat sociální komunikaci a zapojení
  • umožňovat propojení odborné i laické komunity v oblasti seberozvoje
  • podporovat zlepšování kvality péče o člověka, zdravotní i sociální
  • šířit principy polyvagální teorie a její přínos pro společenství
  • nabízet vzdělávání v oblasti nového chápání systému mysli a těla
  • vytvářet příležitosti k osobnímu rozvoji
  • kultivovat mezilidské vztahy skrze pochopení vlastních traumat a zátěží

Jako společnost jsme v procesu uvědomování si, že komunikujeme prostřednictvím nervového systému stejně intenzivně jako prostřednictvím mysli a intelektu.

Věříme, že můžeme dosáhnout změny jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni společnosti.

Jako jednotlivci se můžeme stát lepšími a soucitnějšími komunikátory, když pochopíme, jak se vytvářejí lidské vazby.

Jako společnost můžeme získat nové paradigma pro poskytování péče, ať už se jedná o péči poskytovanou v nemocnicích, v institucích sociální péče, ve školství nebo v rámci rodiny a doma.

Náš tým

Inka Tichá

Komunikace s PVI
Polyvagální aktivistka
Kraniosakrální terapeutka

Lektorka odborného výcviku

+420 720 395 407

Kateřina Wroblowská

Komunikace a tlumočení
Překlady výukových materiálů
Odborné jazykové korektury
Organizační činnost

+420 776 227 451

Kateřina Halaštová

Marketing a sociální sítě
Koordinátorka vzdělávacích programů
Zákaznická podpora
Průvodkyně osobním rozvojem

+420 603 877 307

Inka Tichá, 2023