Skip to main content

Zde uvádím několik zdrojů k výzkumu polyvagální teorie ve světě.

Polyvagální institut

www.polyvagalinstitute.org

Dílo autora Polyvagální teorie Dr. Stephena Porgese- knihy, výzkumy, patenty, články

Zdroj seznamu díla zde

Pohled na chronickou bolest optikou polyvagální teorie

Zdroj článku zde

Neurocepce NPSS 

Zdroj publikace

Polyvagální teorie a trauma – NICABM

Zdroj článku zde

NCBI-NLM-NIH – PubMed Central:
Polyvagální teorie: Nové poznatky o adaptivních reakcích autonomního nervového systému

Zdroj článku zde

NCBI-NLM-NIH – PubMed Central:
Polyvagální teorie: Nauka o bezpečí

Zdroj článku

NCBI-NLM-NIH – PubMed Central:
Chronická difúzní bolest a funkční gastrointestinální poruchy po traumatickém stresu: Patofyziologie z polyvagální perspektivy

Zdroj článku zde

NCBI-NLM-NIH – PubMed Central:
Polyvagální teorie a vývojová psychopatologie: Dysregulace emocí a problémy s chováním od předškolního věku do dospívání

Zdroj článku zde

Inka Tichá, 2023