Skip to main content

The Neuroception of Psychological Safety Scale
Škála neurocepce psychického bezpečí

Neuroception of Psychological Safety Scale (NPSS) je standardizovaný dotazník, který sleduje sociální, emocionální a tělesné pocity související s pocitem bezpečí. Byl vyvinut mezinárodním týmem psychologů z University of Strathclyde a Traumatic Stress Research Consortium pro klinické a výzkumné použití.

Dotazník a související dokumenty jsem přeložila do českého jazyka se souhlasem autorů a komunikovala jsem s Dr. Jacek Kolacz.

Pokud hodláte použít tento dotazník, prosím vemte v úvahu následující pokyny autorů dotazníku:

  • Cílem této škály je poskytnout standardizované měřítko psychického bezpečí založené na polyvagální teorii.
  • Vyšší skóre znamená vyšší pocit psychického bezpečí, přičemž je důležité poznamenat, že se pravděpodobně liší v závislosti na kontextu (například v práci a doma).
  • Na stanovení psychometrických vlastností NPSS-S se pracuje, pro další informace se prosím obraťte na nicola.cogan@strath.ac.uk nebo liza.morton@gla.ac.uk.
  • Dotazník je sice možné používat zdarma, ale předem prosím kontaktujte a požádejte o povolení autora – viz kontakt výše.
  • Prosím, informujte autory o svých připomínkách k této stupnici, abyste pomohli s jejím vývojem a pokyny pro její používání.

Dotazník a související materiály v češtině ke stažení zde

NPSS Manuál

STÁHNOUT

NPSS Dotazník

STÁHNOUT

NPSS Psychometrics
Analýza a vývoj

STÁHNOUT

„Vyvinuli jsme novou škálu pro měření psychologického bezpečí s názvem Neuroception of Psychological Safety Scale (NPSS). Škála, která se skládá z 29 položek, hodnotí, jak bezpečně se člověk cítí. Dále se dělí na tři dílčí škály: Sociální angažovanost, Soucit a Tělesné pocity. Měřítko vychází z teorie polyvagie (PVT), „vědy o bezpečí“, která nabízí komplexní vysvětlení psychologického bezpečí založené na důkazech z neurofyziologie, psychologie a evoluční teorie.“

Dr. Liza Morton

Více informací na webu www.drlizamorton.com

Dotazník a související materiály v původním jazyce (Angličtina) ke stažení zde

NPSS Manual

DOWNLOAD

NPSS General Form

DOWNLOAD

NPSS Psychometrics

DOWNLOAD

Inka Tichá, 2023