Skip to main content

Kongres POČÁTKY ŽIVOTA

By 25 března, 2024Akce, Pozvánky

MEZINÁRODNÍ VĚDECKO-SOMATICKÝ KONGRES

Uzdravení prenatálních traumat

Tento jedinečný formát interaktivního setkání se zkušenými odborníky vám přinese aktuální vědecké poznatky a souvislosti a také prostor pro přímý prožitek a vlastní somatickou zkušenost. Pozornost budeme věnovat uzdravování nevědomých traumatických otisků z počátečního období našeho života a jejich silnému vlivu na to kým jsme a jak se cítíme a chováme v dospělosti.

3.-5. května 2024

Hotel Energetic

Rožnov pod Radhoštěm

ON-LINE + ZÁZNAM

Chci se zúčastnit

Tématicky budeme odhalovat souvislosti, které přináší nový obor prenatální a perinatální psychologie. Ukážeme si praktické možnosti, jak vědomě přistoupit k uzdravování nepříznivých zážitků, které mají svůj původ z období v děloze matky až po první rok života. A také se budeme zabývat tím,  jak zmírnit či neutralizovat negativní vlivy těchto počátečních otisků na náš život.

Naše prvotní životní zážitky mohou na buněčné úrovni zanechat hlubokou stopu a ovlivňovat tak celý náš život. Máme příležitost si to uvědomit a konstruktivně nahlédnout, zpracovat a integrovat to, co nám v tomto směru už neslouží, a být tím, kým v jádru skutečně jsme.

Záměrem akce je také díky těmto poznatkům a prožitkům vyvolat společenskou změnu v přístupu k tomuto velmi významnému počátečnímu období lidských životů a podpořit tak prevenci vzniku dětských traumat.

Zdravý přístup k počátkům našeho života posílí a osvobodí nás i příští generace.

JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI BÝT SOUČÁSTÍ TOHOTO INTERAKTIVNÍHO SETKÁNÍ S ODBORNÍKY Z PRAXE JAK NA ŽIVO, TAK ON-LINE.

JE ZAJIŠTĚN OBOUSMĚRNÝ ANGLICKO-ČESKÝ PŘEKLAD.

Rané prožitky mají silný vliv na to kým jsme a jak se cítíme
i chováme v dospělosti.
Zdravý přístup k počátkům života aktivuje potenciál náš
i dalších generací.

 

Inka Tichá, 2023